Vereniging voor Penningkunst

Vereniging voor Penningkunst

De Vereniging voor Penningkunst (VPK) bestaat sinds 1925 en stimuleert de penningkunst in Nederland. De vereniging koestert de penning traditie en verkent de grenzen van penningkunst.

De VPK verleent jaarlijks twee opdrachten aan kunstenaars/ontwerpers. Doordachte vormgeving en beeldende kwaliteit zijn daarbij uitgangspunt. Leden en donateurs van de vereniging ontvangen jaarlijks de jaarpenning en hebben de mogelijkheid de inschrijfpenning aan te schaffen.

De Beeldenaar

De Beeldenaar, tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst, is het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandse Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. Als lid van de VPK ontvangt u het tijdschrift gratis. Website van De Beeldenaar.

Colofon

Beheer website: Rein de Goeje, contact: 06 23 03 22 32 of rein@degoeje.nl
Ontwerp & bouw website: Mark Kocera.

De meeste teksten bij de penningen in de catalogus tot het jaar tweeduizend zijn met welwillende toestemming overgenomen uit ’Handzame Sculptuur – de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst’ door Louk Tilanus. Waarvoor veel dank.