Ook wij hebben een privacy reglement dat in de komende ALV wordt voorgelegd maar waar het bestuur zich nu al aan houdt. Met het betalen van contributie zal toestemming worden gevraagd voor het gebruiken van de noodzakelijke persoonlijke gegevens. Het reglement vindt u via het menu 'lidmaatschap'.
 
Boek
 

Wienecke publicatie Flyer

Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder

Standaardwerk over de belangrijkste medailleur, ontwerper en stempelsnijder in de eerste helft van de 20e eeuw verbonden aan 's Rijks Munt
Auteurs: Marie-Astrid Pelsdonk (eindredactie), Susan Adam, Nico Arkesteijn, Peter van de Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof
Uitvoering: Formaat 18,9 x 24,2 cm, 520 pagina’s, harde omslag, Vierkleurendruk, rijk geïllustreerd
Inhoud: Kunsthistorische biografie (54 pagina’s)  Wienecke: “Het gebruik van de verkleinbank voor stempelvervaardiging” (6 pag.)  

Over Wienecke’s muntwerk (30 pagina’s)
Een beeld uit brieven (164 pagina’s)  
Catalogus van zijn munten, gaspenningen, rijwielbelastingplaatjes, penningen, plaquettes en ander werk (220 pagina’s, 468 nummers, vrijwel alle afgebeeld!)  
Literatuurlijst en uitgebreide index op personen en onderwerpen (19 pagina’s)

Verschijning: 30 September 2017 Prijs: € 45,= (€ 50,= inclusief verzendkosten) Bestellen: Door overmaking van € 50,= op bankrekening IBAN NL63 INGB 0000 0311 87 ten name van Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde onder vermelding van “JC Wienecke” plus uw naam en adres. Let op: Uw bestelling is pas definitief als het bedrag op de bankrekening van het Genootschap is ontvangen. De publicatie wordt u vervolgens binnen twee weken toegestuurd.

 

Atelierbezoeken

U wordt van harte uitgenodigd om een keer mee te gaan. Zeer de moeite waard. Deze bezoeken staan ook open voor niet-VPK leden. Ze worden steeds op de laatste zaterdag van de maand gehouden behalve in juli en december (mits anders in De Beeldenaar gepubliceerd). De organisatie is in handen van Tom Senders.

De komende bezoeken in 2018: 

Deelnemers kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.