ledenvergadering 17 nov 2019

verslag 

VPK brainstorm 20191117 2 klein

Beste VPK leden (en ex-leden) van de Vereniging voor Penningkunst en handzame sculpturen.
 
Op zondag 17 november zijn we met vijfentwintig leden bijeengekomen. Doel was om met het bestuur te brainstormen over het toekomstbestendig maken van de VPK. Geen ledenverlies meer om de verkeerde reden. Wat is er uitgekomen?

Idee 1
Het ledenverlies komt onder andere door het afhaken van leden die het liefst mooie, traditionele bronzen penningen krijgen. De blijvers zijn juist heel tevreden met de mix van traditionele en vernieuwende penningen en wat we maar zullen noemen: 'handzame sculpturen'. Om aan beide behoeften in voldoende mate tegemoet te komen wordt geopperd om elk jaar twee penningen aan te bieden, een traditionele en een vernieuwende,  waarvan er één gekozen moet worden Dit idee heeft flinke financiële implicaties. Wellicht dat er een vorm uitkomt met bijbetaling, niet elke penning heeft immers dezelfde productiekosten. Wellicht is het meet subsidie jaarlijks te realiseren.

Idee 2
Over de zichtbaarheid van de vereniging: houdt een lezing of kunstbeschouwing over een specifiek penningonderwerp, ook toegankelijk voor niet-leden, met een stukje in de Beeldenaar. Eén keer per jaar zou toch moeten lukken, laten we zeggen: de najaarslezing.

Idee 3
Het overzichtsboek van VPK penningen (Tilanus) stopt in het jaar 2000, er zijn al mensen bereid gevonden om hier een vervolg aan te geven. Het zou mooi zijn als er bij ons honderdjarig jubileum in 2025 zo’n boek ligt. En in het vervolg van dit idee natuurlijk ook dat jubileum zelf: willen we daar wat moois van maken met een grote tentoonstelling dan moeten we volgend jaar een groep samenstellen en hieraan beginnen. Het museum in Zutphen is een welwillende locatie, dat is al gepolst, maar alles ligt nog open.

Idee 4
De website kan gekoppeld worden aan sociale media met filmpjes (bijvoorbeeld van het maakproces van penningen). Wie gaat er eens filmen bij degene die nu met een penning bezig is? Of filmt de lezingen van de kunstenaars tijdens de ALV, zodat deze op YouTube te zetten en te bekijken zijn. Als er geen herkenbare personen in beeld zijn kan dat op een youtubekanaal.

Idee 5
Laten we een vaste opstelling maken met penningen die we tentoonstellen in een penninggalerie of als wisselvitrine bij musea. Of ook eens op een relevante kunstbeurs aanwezig zijn.

Idee 6
De Fidem-penningen zouden standaard in Nederland geëxposeerd moeten worden, begeleid door een artikel in de Beeldenaar.

Idee 7
Afwijkende penningen blijven vaak in je geheugen hangen, vernieuwende penningen zijn essentieel in onze vereniging. Jonge kunstenaars zijn best voor een penning te interesseren, maar wat er uitkomt is meestal niet iets van brons, hoe dan ook, laten we weer eens onderbouwen waarom de vernieuwende kant van de VPK zo belangrijk voor velen is. Kunstenaars vernieuwen immers voortdurend en verkennen dus de grenzen van de penning.
Deze voeg ik zelf toe: als bovenstaande wordt onderbouwd wil ik ook graag weer eens praten of laten schrijven over de kwalitet van een traditionele penning: zijn daar criteria voor?

Idee 8
Maak meer gebruik van de Beeldenaar door onderwerpen rond penningen aan te dragen. Ik bedenk daarbij dat er ook nieuwe leden zijn en die lezen ook graag weer eens iets wat voor anderen misschien ouwe koek is. Het penningmaken kent vele procedé’s bijvoorbeeld, elke kunstenaar andere denkprocessen, specialisten kunnen eens penningen rond een thema beschrijven, enzovoort.

Idee 9
Er zijn leden bereid om elk jaar een subsidieaanvraag te verzorgen.

Idee 10
We kunnen veilinghuizen meer in de pr van de VPK betrekken, vooral als er VPK-penningen worden aangeboden.

Idee 11
De contributie-inning kan beter door iedereen een factuur te sturen, liefst per mail. (En door machtigingen te blijven promoten.)

Idee 12 
De doelstelling van de vereniging zoals beschreven is in onze statuten wordt nog steeds als geldig ervaren. Maar de term handzame sculptuur is het misschien waard om in onze statuten te zetten naast het woord penning.

 
Ideeën roepen ook vragen op. In januari gaat het bestuur zich over bovenstaande buigen en op de alv van 5 april zullen we met voorstellen komen, vragen om medewerking, en moeten we stemmen over het een en ander. U kunt natuurlijk ook met voorstellen komen mits vooraf ingediend.
U kunt op dit verslag reageren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn blij met elke suggestie, reactie of bijstelling zolang het maar constructief is.
Rest mij te vermelden dat een ex-lid spontaan weer lid is geworden na deze bijeenkomst. Ik hoop dat er meer volgen. Tot ziens op de alv van 5 april 2020 in Zutphen.

Namens het bestuur,
Rein de Goeje.

uitnodiging open atelier

 

ALLE DAGEN KUNST/Kunst in opdracht

Expositie in Museum Henriette Polak

                                                                                                  

Schuif de laden open!Deze uitnodiging staat op de penningkast van Museum Henriette Polak. Bezoekers worden uitgenodigd om de laden open te trekken, daarin liggen veertig penningen, uitgegeven door de Vereniging voor Penningkunst (VPK). Veertig kunstwerken waar penningmakers soms weken, soms maanden aan werkten liggen op tweeënhalve vierkante meter. Meer ruimte heb je niet nodig voor een penningverzameling en meer ruimte is er ook niet in de tentoonstelling Alle dagen kunst, kunst in opdracht.

De tentoonstellingszaal in het Zutphens museum hangt en staat vol met een breed scala aan kunst in opdracht gemaakt, van een muurvullend wandkleed tot ex libris’, van boekomslagen tot ontwerpen voor grote monumenten. De penningen uit de collectie van een particuliere verzamelaar en uit die van de VPK, uit het Rijksmuseumdepot, passen goed in dit kader. Ook de penningen die de VPK uitgeeft zijn in opdracht gemaakt. 

De naamgever van het museum,Henriette Antoinette Polak-Schwarz (1893-1974), erfgenaam en eigenaar van de essencefabriek Polak & Schwarz, raakte in 1964 bevriend met de schilder Joop Sjollema, die haar overtuigde van de noodzaak om een museum op te richten voor Nederlandse figuratieve kunst geworteld in de academische traditie. Samen brachten zij een collectie bijeen die uitmunt in kwaliteit. Voor penningliefhebbers een feest der herkenning: Piet Esser, Fred Carasso, Charlotte van Pallandt, Theresia van der Pant, allemaal kunstenaars die in de vaste collectie vertegenwoordigd zijn en in de penningkunst een belangrijke rol speelden. 

Conservator Lian Jeurissen, de samensteller van de expositie, vertelt dathaar liefde voor penningen is geboren bij het in- en uitpakken van de penningen tijdens de verhuizing van het museum. Museum Henriette Polak, tot voor enkele jaren gevestigd in een mooi, maar moeilijk toegankelijk pand aan de Zaadmarkt is nu, samen met het Stedelijk Museum Zutphen, gevestigd in een geheel verbouwd pand aan het ’s Gravenhof.Op de benedenverdiepingen is de grote collectie lokale historie van het Stedelijk Museum te zien en op de bovenste etage de collectie klassiek-moderne schilder- en beeldhouwkunst van Museum Henriette Polak. Voor de expositie Alle dagen kunst, kunst in opdrachtheeft Lian Jeurissen veertig penningen, enkelen met voor-en keerzijde tentoongesteld in de penningkast van het museum.‘We maakten een keuze van penningen die een relatie hebben met werk uit de vaste collectie, daarnaast wilden we de diversiteit in de penningkunst laten zien’. 

Een klein aantal penningen kregen een plek in een vitrine, zoals Uitdijend heelal door Barbara Kletter en Wie ben ikdoor Anneke Schollaardt. Ook de penning Believe door Eylem Aladoganstaat in de vitrinekast voor het raam, zodat het licht er doorheen kan vallen en het net lijkt alsof we in de penning de hemel in kijken. Mijn Moeders Duetdoor Linda Verkaaik wordt voor het eerst getoond aan een groter publiek, VPK-leden ontvingen recent deze Jaarpenning. Van de twee inschrijfpenningen van Arie Schippers zijn zowel voor- als keerzijde te zien. In de collectie van het museum is het werk van Schippers ruim vertegenwoordigd met schilderijen en beelden. 

In de tentoonstelling zaal staan ook andere kunstwerken om bij stil te staan, ontwerpen voor monumentale beelden, zoals het ontwerp voorStormrampmonumentvan Piet Esser en één van de vele ontwerpen die Cor Hund ontwierp voor het monument voor Multatuli, Saïdja en Adinda, het ontwerp voor het oorlogsmonument voor Renesse door Gerarda Rueter en het prachtige beeldje Geknielde figuur door Paul Grégoire, wat alleen al een bezoek aan de expositie waard is. Van Mari Andriessen staan kleine ontwerpen vanDe DokwerkerAnne Franken Wilhelmina. Van de schilder Sjollema zijn studies en schetsen voor wandkunst te zien, zoals het glaspaneel in de Schillerbar aan het Rembrandtplein in Amsterdam en een mozaïek voor de supermarkt De Gruyter. Een monumentaal tapijt van 4 bij 2,50 meter van Lex Horn vult een hele wand. Bekend zijnde Salamander pockets, waarvoor Herman Berserik vele jaren lang de omslagen ontwierp. 

Voor alle kunstenaars van wie werk op de tentoonstelling Alle dagen kunst, kunst in opdrachtte zien is golden issues als de balans zoeken tussen vrij werk en werken in opdracht, de relatie met de opdrachtgever, introvert werken in eigen atelier en maatschappelijke betrokkenheid. Ook voor hedendaagse kunstenaars zijn deze onderwerpen actueel. 

Atelierbezoeken

U wordt van harte uitgenodigd om een keer mee te gaan. Zeer de moeite waard. Deze bezoeken staan ook open voor niet-VPK leden. 

Ze worden regelmatig gehouden op de laatste zaterdag van de maand  behalve in juli en december (mits anders in De Beeldenaar gepubliceerd). De organisatie is in handen van Carina Greven en Jan Paul Kruimel.

Opgave voor de atelierbezoeken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deelnemers (in volgorde van opgave) zullen tijdig per e-mail worden ingelicht over adres, tijdstip e.d.

Meer informatie over de atelierbezoeken, ook voor geïnteresseerde penningkunstenaars kan worden verkregen via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ledenbijeenkomst 17 november 2019 

Doel:  Informele gedachtenwisseling over het wel en wee en de koers van onze vereniging.
Tijd: 11.00 uur, einde 14.00 uur.
Plaats: JordanMLU, Jordanlaan 3 Zeist
Catering: Er is koffie, thee, en soep met brood.

Opgeven graag via onze mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bericht van de voorzitter

Beste VPK leden en oud-leden.

Zondag a.s. hebben we een bijeenkomst voor allen die betrokken zijn bij het wel en wee van onze vereniging. Mijn eerdere mail heeft het één en ander losgemaakt. Ik hoop op een constructieve bijeenkomst waarbij we van gedachten wisselen over hoe we de vereniging vitaal kunnen houden en zo mogelijk leden terugwinnen. We gaan dat doen aan de hand van een aantal stellingen die voortkomen uit de stand van zaken nu en de mogelijkheden straks. Hoewel ik zelf natuurlijk ook een bepaalde richting voor me zie wil ik dat niet zomaar voorleggen. Wij als bestuur zullen ons mengen in de gespreksgroepjes en ik hoop dat er consensus ontstaat over de richting die we op willen gaan. Op de ledenvergadering, op zondag 5 april 2020, dan weet u die datum vast, en die we zullen houden in het bevriende museum ‘Henriëtte Polak’ in Zutphen, zullen we met beleidsvoorstellen komen die mogelijkerwijs ingrijpend zullen zijn.

Ik stuur deze mail ook naar de mensen die opgezegd hebben met het uitdrukkelijke verzoek, als ze dat niet al gedaan hebben, te reageren.

Een paar feiten:

We hebben nu 221 leden, waarvan 37 kunstenaars, 10 musea of kunstinstellingen (de Nederlandse bank is onlangs ook lid geworden, hoera) en 1 bronsgieter. De laatste twee jaar zijn er 8 nieuwe leden bijgekomen, maar ook hebben er de laatste twee jaar 31! opgezegd en zijn er 4 overleden. Hier gaat dus iets niet helemaal goed zou je zeggen al kan niemand in de toekomst kijken.

Op de veel langere termijn heeft onze vereniging gezwabberd tussen grofweg 70 en 700 leden, er zijn dus slechter tijden geweest. Lang niet alle leden die opgezegd hebben doen dat uit onvrede, sommigen vinden het gewoon welletjes of zijn andere prioriteiten gaan stellen. Maar ik zie de laatste tijd te veel brieven van leden die de uitgegeven penningen niet aantrekkelijk meer vinden of niet bij een penningvereniging vinden passen. Naar aanleiding daarvan heb ik een lijstje gemaakt van de penningen die uitgegeven zijn in de tijd dat ik in het bestuur zit en met een kenmerk dat ikzelf verzin.

 1. 2019: Linda Verkaaik, acrylglas, vernieuwend
 2. 2019: Marie-Jose Wessels, het varken: traditioneel
 3. 2018: Jet Schep, Malala: traditioneel
 4. 2018: Simon Oud, shelter, zink, vernieuwend 
 5. 2017: Anneke Schollaard, wie ben ik, staal vernieuwend
 6. 2017: Pier van Leest, kngmp-vpk : traditioneel
 7. 2016: Arie Schippers, Jeroen Bosch: traditioneel
 8. 2016: Harmonie en destructie: traditioneel
 9. 2016: Henny van Grol, keramiek welkomstpenning , traditioneel
 10. 2015: Eylem Aladogan, whatever the mind, plexiglas, vernieuwend-traditioneel
 11. 2015: Henny van der Meer, Leef! staal, vernieuwend-traditioneel
 12. 2014: Erika van Seeters: relatiepenning, steen, vernieuwend-traditioneel.
 13. 2014: Maria van Gerwen, Go! traditioneel
 14. 2014: Siemen Bolhuis, Willem Alexander, traditioneel
 15. 2013: Niko de wit, Swing: vernieuwend
 16. 2013: Catrien van Amstel, vergezichten, traditioneel
 17. 2013: Eddy Gheress, de parel, traditioneel

Conclusie, maar natuurlijk discutabel: 10 traditioneel, 3 traditioneel en vernieuwend tegelijk, en 4 vernieuwend of in ieder geval wordt het begrip ‘penning’ opgerekt naar een handzaam meer ruimtelijk object en vaak niet-brons.

Van deze 17 penningen zijn er zes die ontstaan zijn vanuit een gerichte opdracht, de overige hebben onderwerpen die door de kunstenaar zijn gekozen. In vergelijking met oudere penningen zie ik dus weinig personen of instellingen die geëerd worden. Is dat de tijdsgeest? Is dat wat sommigen tegenstaat? Nogmaals, wat ziet U als u door uw collectie neust?

Natuurlijk vind ik ook de ene penning meer geslaagd dan de andere, maar gemiddeld genomen vind ik mijn collectie uitgebreid met prachtige exemplaren, en dankzij mijn lidmaatschap voor een zeer schappelijke prijs. Dat is mijn reden om lid te zijn, ik hoor ook graag die van u. Ik kan deze mail moeiteloos uitbreiden met het onderwerp financiën, kunstopleidingen, nieuwe netwerkcontacten enzovoort, maar dat komt zondag wel.

Ik heb van zo’n vijftien mensen bericht gehad dat ze komen, ik hoop op meer. Stuur ons even een mailtje zodat we weten hoeveel lunches er moeten zijn, ook niet-meer-leden zijn van harte welkom.

Ik ben natuurlijk niet in mijn eentje het bestuur, maar stuur u dit als zeer betrokken voorzitter,

Vriendelijke groet,

Rein de Goeje.

 

bijeenkomst van 10.30-14.00 incl lunch. Montessori Lyceum JordanMLU,  Jordanlaan 3  Zeist.

ALV 2020

datum wordt zondag 5 april 2020. Plaats: Henriëtte Polak Museum / Stedelijk Museum Zutphen.